2020-2021ko PROBAK

PROBEN EMAITZAK / RESULTADO DE LAS PRUEBAS:

Oso pozik aurten aurkitu dugun mailarekin! Zorionak aurkeztu zareten guztieri! Lan bikaina egin duzue! Urtetik urtera maila gora doa! (Onartutakoak alfabetikoki agertzen dira).

Muy contentos con el nivel que nos hemos encontrado este año! Enhorabuena a todos los participantes! Habéis hecho un gran trabajo! Cada año el nivel es más alto! (Los admitidos aparecen por orden alfabético).

Gitarra:
58008646R
71350416T
18177217H (suplente)
 
Baxu/Kontrabaxua:
79046483Z
79181856D
58041397T (suplente)
72607623G (suplente)
 
Bateria:
79143692W
72538471J
73453222P (suplente)
79424189Z (suplente)
 
Pianoa:
72857394H
58005342D
72526095B (suplente)
79296196Q (suplente)
 
Tronboia:
79129465N
79004192C
58013177R
 
Txistua:
58015105C
 
Trikitixa:
45197307F
 
Ahotsa:
78995719B
 
Tronpeta:
46368338Q
72586908N
58042909V
72846211J
78953988W (suplente)
 
Saxofoiak:
51282917R
58012341Q
58006402B
49582366R
79369916K
72607072M (suplente)
 
 

IZEN EMATE ARAUAK

EIJO-n parte hartu ahal izateko, ikasleek, ondorengo baldintzak bete beharko dituzte:

  • Euskal Autonomia Erkidegoko musika zentro batean matrikulatuta egotea (Hezkuntza Departamentuaren menpeko MKP-ak, behar bezala baimendutako zentro arautuak eta urriaren 27ko 289/1992 dekretuaz arautuak dauden EAE-ko Musika Eskolak). Hezkuntza Departamentuaren menpeko MKP-ko eta EAE-ko Musika Eskoletako zentroetan ikasten ari diren ikasleek lehentasuna edukiko dute. Ohiz kanpo, plazaren bat hutsik geratuko balitz, Nafarroako Foru Komunitateko ikasleak onartu daitezke, beraien Komunitateko, behar bezala araututa dagoen, musika zentro baten ikasten ari direla frogatuz gero. 14 eta 19 urte bitarteko ikasleek lehentasuna edukiko dute, beti ere, aurtengo 2020-2021 kurtsoan EAE-ko Musika Irakaskuntzako Zentro batean matrikulatuta egon beharko dira.

EIJO-ren 2020/2021 deialdiko helburua Big Band bat sortzea izango da hurrengo instrumentuekin: Saxofoiak, Tronboiak, Tronpetak, Pianoa, Gitarra, Baxu Elektrikoa, Contrabaxua, Bateria, Perkusioa, Ahotsa, Trikitixa, Txistua, Alboka eta Txalaparta.

Ikaslegoak, sinatu behar duen idatzi baten bitartez, EIJO – 2020/21 proiektuko entsegu eta kontzertu guztietara joateko konpromezua hartzen du.

EPEA

Frogak 2020ko Abenduaren 19ean, larunbatean, goizeko 10:00etan izango dira Bilboko Juan Crisóstomo de Arriaga Kontserbatorio profesionalean. Izena ematea 2020ko abenduaren 15a baino lehen egin beharko da izen-emate inprimakia bete eta bidaliz.

IZENA EMATEA

On line INPRIMAKIA

FROGETAN AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

NAN, pasaporte edo jaiotza-ziurtagiriaren fotokopia.
EAE-ko Kontserbatorio edo Musika Eskolaren baten matrikulatuta zaudela azaltzen duen ziurtagiria.

 

FROGEN EGITURA

EIJO-ko frogetara aurkezten diren saxofoi, tronpeta, tronboi, gitarra eta baxu-kontrabaxuak, hurrengo froga instrumentalak burutu beharko dituzte:
1. Froga: Standard-a + Soloa. 2. Froga: Big Band-eko errepertorioa. 3. Froga: Transkripzioa.
* Ahotseko, pianoko eta bateriako hautagaiak ez dute 3. Frogarik  (transkripziorik) egingo.
* Instrumentu autoktonoek 2. Froga (Big Band-eko zatiak) eta obra libre bat joko dute.

 

1.Froga (Standard-a + Soloa)

Hautagai bakoitzak hurrengo zerrendako abesti bat aurkeztu beharko du (melodia + inprobisatutako koro bat):

I’ll Close my Eyes by Buddy Kaye & Billy Reid (Audio – Partiturak)

-Alligator Boogaloo (Bi aldiz melodia + inprobisatutako 2 koro) by Lou Donaldson (Audio – Partiturak)

-Autumn Leaves by Joseph Kosma (Audio – Partiturak)

-All of me by G. Marks & S. Simons (Audio – Partiturak)

 

2. Froga (Big Band-eko errepertorioa)

Hautagai bakoitzak, bere instrumentuarekin, berari dagokion partiturako zatiak jo beharko ditu ondoren azaltzen den Big Band-eko errepertorioko abestian:

-Hay Burner by Sammy Nestico AUDIO

Instrumentu autoktono eta ahotsak Lau eta Bat eta Orro Txikia-ko zatiak joko dituzte:

-Lau eta Bat Sergi Verges AUDIO

-Orro Txikia  Carlos Sagi  AUDIO

Big Band-eko abestiaren partiturak:

Kortxete barruan dauden zatiak bakarrik:

1st-alto-saxophone: alto-sax_score

1st-tenor-saxophone: tenor_sax_score

baritone-saxophone: baritono_sax_score

1st-trumpet: trompeta_1_score

second-trumpet: trompeta_2_score

first-trombone: trombon_1_score

second-trombone: trombon_2_score

bass-trombone: trombon_4_score

piano: piano_score

guitar: guitar_score

bass: bass_score

drums: drums_score

ahotsa: ahotsa_score

alboka: alboka_score

trikitixa: trikitixa_score

txalaparta: txalaparta_score

txistua: txistu_score

 

3. Froga: Transkripzioa.

TRANSKRIBATZEKO SOLOAK AUDIO ORIGINALAREN GAINETIK JO BEHARKO DITUZTE:

Saxofoia altua: Alto_sax_Transkripzioa

Saxofoi Tenorra: Tenor_sax_Transkripzioa

Saxofoi Baritonoa: Baritono_sax_Transkripzioa

Tronboia: Tronboi_Transkripzioa

Tronpeta: Tronpeta_Transkripzioa

Gitarra: Gitarra Transkripzioa

Baxu Elektrikoa/Contrabaxua: Kontrabaxu Transkripzioa

 

Criterios de Evaluación y Calificación de las Pruebas

 

ENTSAIOAK:

Lekua: Bilboko “Juan Crisóstomo de Arriaga” Musika Kontserbatorio Profesionala.

Datak:

– Otsailak 20, larunbata.

– Martxoak 13, larunbata.

– Maiatzak 2, igandea.

Ordutegia: 10:00etatik 20:00retara.

Astebeteko topaketa eta kontzertuak ekain bukaeran edo uztail hasieran izango dira.

Edozein zalantzarekin idatzi: euskadikoikasleenjazzorkestra@gmail.com

 
 
 
 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN

Podrán formar parte de la EIJO los alumnos/as que reúnan los siguientes requisitos:

  • Alumnos y alumnas que estén cursando estudios en centros de enseñanzas musicales del País Vasco (CPM dependientes del Departamento de Educación, centros reglados debidamente autorizados, y escuelas de música de la CAPV reguladas mediante DECRETO 289/1992, de 27 de octubre). Se dará prioridad al alumnado que esté cursando estudios en alguno de los CPM dependientes del Departamento de Educación o Escuelas de Música de la CAPV. De forma excepcional, si alguna plaza quedase desierta, podrán admitirse candidatos/as procedentes de la Comunidad Foral de Navarra que acrediten estar cursando estudios de música en centros debidamente autorizados de dicha Comunidad. Tendrá preferencia el alumnado entre 14 y 19 años, y éste deberá estar matriculado, durante el presente curso 2020-2021, en algún Centro de Enseñanza Musical de la CAPV.

La convocatoria EIJO 2020/2021 contempla la formación de una Big Band con los siguientes instrumentos: Saxofones, Trombones, Trompetas, Pianos, Guitarras, Bajos Eléctrico, Contrabajo, Baterías, Percusiones, Voz, Trikitixa, Txistu, Alboka y Txalaparta.

El alumnado deberá comprometerse, mediante la firma de un escrito, a la asistencia a todos los ensayos y conciertos del proyecto EIJO-2020/21.

PLAZO

Todos los alumnos que deseen participar en las pruebas deberán rellenar y enviar el formulario de inscripción antes del 15 de diciembre 2020. Las pruebas se realizarán en el Conservatorio Profesional de Música Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao el 19 de diciembre de 2020, a las 10:00 h .

INSCRIPCIÓN

FORMULARIO on line

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PRUEBA

Fotocopia del DNI, pasaporte ó certificado de nacimiento.
Certificado de estar matriculado en algún Conservatorio ó Escuela de Música de la CAPV.

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS

Todo el alumnado que se presente a las pruebas en los instrumentos de saxofón, trompeta, trombón, guitarra y bajo-contrabajo deberá realizar las siguientes pruebas instrumentales:
Prueba 1: Standard + Solo. Prueba 2: Repertorio de Big Band. Prueba 3: Transcripción.
* Los candidatos de voz, piano y batería no realizarán la Prueba 3 (transcripción.)
* Los instrumentos autóctonos realizarán la Prueba 2 y traerán una obra libre.

 

Prueba 1. (Standard + solo)

Cada participante deberá presentar 1 tema de libre elección (melodía + 1 coro de solo improvisado) de la lista detallada a continuación:

-I’ll Close my Eyesby Buddy Kaye & Billy Reid (Audio y Partituras)

-Alligator Boogaloo (Dos vueltas de melodía + 2 coros de improvisación) by Lou Donaldson (Audio – Partiturak)

-Autumn Leaves by Joseph Kosma (Audio y Partituras)

-All of me by G. Marks & S. Simons (Audio y Partituras)M

 

Prueba 2. (Repertorio de Big Band)

Cada participante deberá interpretar, con su correspondiente instrumento, los trozos de la partitura del repertorio de Big Band detallada a continuación:

-Hay Burner by Sammy Nestico AUDIO

Los Instrumentos autóctonos y la voz interpretarán trozos de Lau eta Bat y Orro Txikia:

-Lau eta Bat Sergi Verges AUDIO

-Orro Txikia  Carlos Sagi  AUDIO

Partituras del Tema de Big Band:

Solo los trozos que están dentro de los corchetes:

1st-alto-saxophone: alto-sax_score

1st-tenor-saxophone: tenor_sax_score

baritone-saxophone: baritono_sax_score

1st-trumpet: trompeta_1_score

second-trumpet: trompeta_2_score

first-trombone: trombon_1_score

second-trombone: trombon_2_score

bass-trombone: trombon_4_score

piano: piano_score

guitar: guitar_score

bass: bass_score

drums: drums_score

voz: voz_score

alboka: alboka_score

trikitixa: trikitixa_score

txalaparta: txalaparta_score

txistu: txistu_score

 

Prueba 3: Transcripción.

LOS SOLOS A TRANSCRIBIR SE INTERPRETARÁN SOBRE EL AUDIO ORIGINAL:

Saxofón alto: Transcripción_Alto_sax

Saxofón tenor: Transcripción_Tenor_sax

Saxofón barítono: Trancripción_Baritono_sax

Trombón: Transcripción_Trombón

Trompeta: Transcripción_Trompeta

Guitarra: Transcripción_Guitarra

Bajo Eléctrico/Contrabajo: Transcripción Contrabajo

 

ENSAYOS:

Lugar: Conservatorio Profesional de Música “Juan Crisóstomo de Arriaga” de Bilbao.

Fechas:

– 20 de febrero, sábado.

– 13 de marzo, sábado.

– 2 de mayo, domingo.

Horario: de 10:00 a 20:00.

El encuentro y conciertos de una semana será a finales de junio o principios de julio.

Con cualquier duda: euskadikoikasleenjazzorkestra@gmail.com

PROBEN EMAITZAK / RESULTADO DE LAS PRUEBAS:

Oso pozik aurten aurkitu dugun mailarekin! Zorionak aurkeztu zareten guztieri! Lan bikaina egin duzue! Urtetik urtera maila gora doa! (Onartutakoak alfabetikoki agertzen dira).

Muy contentos con el nivel que nos hemos encontrado este año! Enhorabuena a todos los participantes! Habéis hecho un gran trabajo! Cada año el nivel es más alto! (Los admitidos aparecen por orden alfabético).

Gitarra:
58008646R
71350416T
18177217H (suplente)
 
Baxu/Kontrabaxua:
79046483Z
79181856D
Ibra NDiaye (suplente)
72607623G (suplente)
 
Bateria:
79143692W
72538471J
73453222P (suplente)
79424189Z (suplente)
 
Pianoa:
72857394H
58005342D
72526095B (suplente)
79296196Q (suplente)
 
Tronboia:
79129465N
79004192C
58013177R
 
Txistu:
58015105C
 
Trikitixa:
45197307F
 
Ahotsa:
78995719B
 
Tronpeta:
46368338Q
72586908N
58042909V
72846211J
78953988W (suplente)
 
Saxofoiak:
51282917R
58012341Q
58006402B
49582366R
79369916K
72607072M (suplente)
 
Proben Ordutegia:
 
– 10:00 – 10:45: Gitarra.
– 10:45 – 11:45: Baxu/Kontrabaxua.
– 11:45 – 12:45: Bateria.
– 12:45 – 13:30: Pianoa.
– 13:30 – 14:15: Tronboia.
 
– 15:30 – 16:00: Txistua.
– 16:00 – 16:15: Trikitixa.
– 16:15 – 16:45: Ahotsa.
– 16:45 – 18:30: Tronpeta.
– 18:30 – 20:00: Saxofoia.
 

IZEN EMATE ARAUAK

EIJO-n parte hartu ahal izateko, ikasleek, ondorengo baldintzak bete beharko dituzte:

  • Euskal Autonomia Erkidegoko musika zentro batean matrikulatuta egotea (Hezkuntza Departamentuaren menpeko MKP-ak, behar bezala baimendutako zentro arautuak eta urriaren 27ko 289/1992 dekretuaz arautuak dauden EAE-ko Musika Eskolak). Hezkuntza Departamentuaren menpeko MKP-ko eta EAE-ko Musika Eskoletako zentroetan ikasten ari diren ikasleek lehentasuna edukiko dute. Ohiz kanpo, plazaren bat hutsik geratuko balitz, Nafarroako Foru Komunitateko ikasleak onartu daitezke, beraien Komunitateko, behar bezala araututa dagoen, musika zentro baten ikasten ari direla frogatuz gero. 14 eta 19 urte bitarteko ikasleek lehentasuna edukiko dute, beti ere, aurtengo 2020-2021 kurtsoan EAE-ko Musika Irakaskuntzako Zentro batean matrikulatuta egon beharko dira.

EIJO-ren 2020/2021 deialdiko helburua Big Band bat sortzea izango da hurrengo instrumentuekin: Saxofoiak, Tronboiak, Tronpetak, Pianoa, Gitarra, Baxu Elektrikoa, Contrabaxua, Bateria, Perkusioa, Ahotsa, Trikitixa, Txistua, Alboka eta Txalaparta.

Ikaslegoak, sinatu behar duen idatzi baten bitartez, EIJO – 2020/21 proiektuko entsegu eta kontzertu guztietara joateko konpromezua hartzen du.

EPEA

Frogak 2020ko Abenduaren 19ean, larunbatean, goizeko 10:00etan izango dira Bilboko Juan Crisóstomo de Arriaga Kontserbatorio profesionalean. Izena ematea 2020ko abenduaren 15a baino lehen egin beharko da izen-emate inprimakia bete eta bidaliz.

IZENA EMATEA

On line INPRIMAKIA

FROGETAN AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

NAN, pasaporte edo jaiotza-ziurtagiriaren fotokopia.
EAE-ko Kontserbatorio edo Musika Eskolaren baten matrikulatuta zaudela azaltzen duen ziurtagiria.

 

FROGEN EGITURA

EIJO-ko frogetara aurkezten diren saxofoi, tronpeta, tronboi, gitarra eta baxu-kontrabaxuak, hurrengo froga instrumentalak burutu beharko dituzte:
1. Froga: Standard-a + Soloa. 2. Froga: Big Band-eko errepertorioa. 3. Froga: Transkripzioa.
* Ahotseko, pianoko eta bateriako hautagaiak ez dute 3. Frogarik  (transkripziorik) egingo.
* Instrumentu autoktonoek 2. Froga (Big Band-eko zatiak) eta obra libre bat joko dute.

 

1.Froga (Standard-a + Soloa)

Hautagai bakoitzak hurrengo zerrendako abesti bat aurkeztu beharko du (melodia + inprobisatutako koro bat):

I’ll Close my Eyes by Buddy Kaye & Billy Reid (Audio – Partiturak)

-Alligator Boogaloo (Bi aldiz melodia + inprobisatutako 2 koro) by Lou Donaldson (Audio – Partiturak)

-Autumn Leaves by Joseph Kosma (Audio – Partiturak)

-All of me by G. Marks & S. Simons (Audio – Partiturak)

 

2. Froga (Big Band-eko errepertorioa)

Hautagai bakoitzak, bere instrumentuarekin, berari dagokion partiturako zatiak jo beharko ditu ondoren azaltzen den Big Band-eko errepertorioko abestian:

-Hay Burner by Sammy Nestico AUDIO

Instrumentu autoktono eta ahotsak Lau eta Bat eta Orro Txikia-ko zatiak joko dituzte:

-Lau eta Bat Sergi Verges AUDIO

-Orro Txikia  Carlos Sagi  AUDIO

Big Band-eko abestiaren partiturak:

Kortxete barruan dauden zatiak bakarrik:

1st-alto-saxophone: alto-sax_score

1st-tenor-saxophone: tenor_sax_score

baritone-saxophone: baritono_sax_score

1st-trumpet: trompeta_1_score

second-trumpet: trompeta_2_score

first-trombone: trombon_1_score

second-trombone: trombon_2_score

bass-trombone: trombon_4_score

piano: piano_score

guitar: guitar_score

bass: bass_score

drums: drums_score

ahotsa: ahotsa_score

alboka: alboka_score

trikitixa: trikitixa_score

txalaparta: txalaparta_score

txistua: txistu_score

 

3. Froga: Transkripzioa.

TRANSKRIBATZEKO SOLOAK AUDIO ORIGINALAREN GAINETIK JO BEHARKO DITUZTE:

Saxofoia altua: Alto_sax_Transkripzioa

Saxofoi Tenorra: Tenor_sax_Transkripzioa

Saxofoi Baritonoa: Baritono_sax_Transkripzioa

Tronboia: Tronboi_Transkripzioa

Tronpeta: Tronpeta_Transkripzioa

Gitarra: Gitarra Transkripzioa

Baxu Elektrikoa/Contrabaxua: Kontrabaxu Transkripzioa

 

Criterios de Evaluación y Calificación de las Pruebas

 

ENTSAIOAK:

Lekua: Bilboko “Juan Crisóstomo de Arriaga” Musika Kontserbatorio Profesionala.

Datak:

– Otsailak 20, larunbata.

– Martxoak 13, larunbata.

– Maiatzak 2, igandea.

Ordutegia: 10:00etatik 20:00retara.

Astebeteko topaketa eta kontzertuak ekain bukaeran edo uztail hasieran izango dira.

Edozein zalantzarekin idatzi: euskadikoikasleenjazzorkestra@gmail.com

Horario de las Pruebas:
 
– 10:00 – 10:45: Guitarra.
– 10:45 – 11:45: Bajo/Contrabajo.
– 11:45 – 12:45: Batería.
– 12:45 – 13:30: Piano.
– 13:30 – 14:15: Trombón.
 
– 15:30 – 16:00: Txistu.
– 16:00 – 16:15: Trikitixa.
– 16:15 – 16:45: Voz.
– 16:45 – 18:30: Trompeta.
– 18:30 – 20:00: Saxofones.
 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN

Podrán formar parte de la EIJO los alumnos/as que reúnan los siguientes requisitos:

  • Alumnos y alumnas que estén cursando estudios en centros de enseñanzas musicales del País Vasco (CPM dependientes del Departamento de Educación, centros reglados debidamente autorizados, y escuelas de música de la CAPV reguladas mediante DECRETO 289/1992, de 27 de octubre). Se dará prioridad al alumnado que esté cursando estudios en alguno de los CPM dependientes del Departamento de Educación o Escuelas de Música de la CAPV. De forma excepcional, si alguna plaza quedase desierta, podrán admitirse candidatos/as procedentes de la Comunidad Foral de Navarra que acrediten estar cursando estudios de música en centros debidamente autorizados de dicha Comunidad. Tendrá preferencia el alumnado entre 14 y 19 años, y éste deberá estar matriculado, durante el presente curso 2020-2021, en algún Centro de Enseñanza Musical de la CAPV.

La convocatoria EIJO 2020/2021 contempla la formación de una Big Band con los siguientes instrumentos: Saxofones, Trombones, Trompetas, Pianos, Guitarras, Bajos Eléctrico, Contrabajo, Baterías, Percusiones, Voz, Trikitixa, Txistu, Alboka y Txalaparta.

El alumnado deberá comprometerse, mediante la firma de un escrito, a la asistencia a todos los ensayos y conciertos del proyecto EIJO-2020/21.

PLAZO

Todos los alumnos que deseen participar en las pruebas deberán rellenar y enviar el formulario de inscripción antes del 15 de diciembre 2020. Las pruebas se realizarán en el Conservatorio Profesional de Música Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao el 19 de diciembre de 2020, a las 10:00 h .

INSCRIPCIÓN

FORMULARIO on line

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PRUEBA

Fotocopia del DNI, pasaporte ó certificado de nacimiento.
Certificado de estar matriculado en algún Conservatorio ó Escuela de Música de la CAPV.

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS

Todo el alumnado que se presente a las pruebas en los instrumentos de saxofón, trompeta, trombón, guitarra y bajo-contrabajo deberá realizar las siguientes pruebas instrumentales:
Prueba 1: Standard + Solo. Prueba 2: Repertorio de Big Band. Prueba 3: Transcripción.
* Los candidatos de voz, piano y batería no realizarán la Prueba 3 (transcripción.)
* Los instrumentos autóctonos realizarán la Prueba 2 y traerán una obra libre.

 

Prueba 1. (Standard + solo)

Cada participante deberá presentar 1 tema de libre elección (melodía + 1 coro de solo improvisado) de la lista detallada a continuación:

-I’ll Close my Eyesby Buddy Kaye & Billy Reid (Audio y Partituras)

-Alligator Boogaloo (Dos vueltas de melodía + 2 coros de improvisación) by Lou Donaldson (Audio – Partiturak)

-Autumn Leaves by Joseph Kosma (Audio y Partituras)

-All of me by G. Marks & S. Simons (Audio y Partituras)M

 

Prueba 2. (Repertorio de Big Band)

Cada participante deberá interpretar, con su correspondiente instrumento, los trozos de la partitura del repertorio de Big Band detallada a continuación:

-Hay Burner by Sammy Nestico AUDIO

Los Instrumentos autóctonos y la voz interpretarán trozos de Lau eta Bat y Orro Txikia:

-Lau eta Bat Sergi Verges AUDIO

-Orro Txikia  Carlos Sagi  AUDIO

Partituras del Tema de Big Band:

Solo los trozos que están dentro de los corchetes:

1st-alto-saxophone: alto-sax_score

1st-tenor-saxophone: tenor_sax_score

baritone-saxophone: baritono_sax_score

1st-trumpet: trompeta_1_score

second-trumpet: trompeta_2_score

first-trombone: trombon_1_score

second-trombone: trombon_2_score

bass-trombone: trombon_4_score

piano: piano_score

guitar: guitar_score

bass: bass_score

drums: drums_score

voz: voz_score

alboka: alboka_score

trikitixa: trikitixa_score

txalaparta: txalaparta_score

txistu: txistu_score

 

Prueba 3: Transcripción.

LOS SOLOS A TRANSCRIBIR SE INTERPRETARÁN SOBRE EL AUDIO ORIGINAL:

Saxofón alto: Transcripción_Alto_sax

Saxofón tenor: Transcripción_Tenor_sax

Saxofón barítono: Trancripción_Baritono_sax

Trombón: Transcripción_Trombón

Trompeta: Transcripción_Trompeta

Guitarra: Transcripción_Guitarra

Bajo Eléctrico/Contrabajo: Transcripción Contrabajo

 

ENSAYOS:

Lugar: Conservatorio Profesional de Música “Juan Crisóstomo de Arriaga” de Bilbao.

Fechas:

– 20 de febrero, sábado.

– 13 de marzo, sábado.

– 2 de mayo, domingo.

Horario: de 10:00 a 20:00.

El encuentro y conciertos de una semana será a finales de junio o principios de julio.

Con cualquier duda: euskadikoikasleenjazzorkestra@gmail.com